Wersja 2018.1.0.4

Poprawiono wyświetlanie rachunków dla poszczególnych pojazdów.

Pole wpisywania hasła do programu jest chronione

Poprawiono wyliczanie ceny netto na rachunku (gdy jest liczona od brutto)

Wersja 2018.1.0.3

Poprawiono wydruki – w nagłówkach nie mieściły się bardzo długie nazwy firm własnych.