Wersja 2018.1.0.8

Lista zdarzeń – ubezpieczenia i zdarzenia (z ustawioną opcją terminowe na TAK) są wyróżnione pogrubioną czcionką jeśli ich termin upływa za 30 dni i mniej.

Wersja 2018.1.0.7

Dodano wyświetlanie pól dodatkowych do okna listy pojazdów.
Dodano wyświetlanie pola „Rodzaj rachunku” do listy rachunków.
Dodano edycję pola „Skrót” do kartoteki pracownika.

Wersja 2018.1.0.6

Rozszerzenie pola uwagi – pojazd do 1000 znaków.
Rozszerzenie pola opis – zdarzenie do 1000 znaków.
Dodanie wydruków dla zbiorczej listy  zdarzeń i ubezpieczeń (okno Lista zdarzeń).

Wersja 2018.1.0.5

Poprawka błędu – odblokowanie pola wartości stawek VAT (okno definiowania stawek VAT).

Wersja 2018.1.0.4

Poprawiono wyświetlanie rachunków dla poszczególnych pojazdów.

Pole wpisywania hasła do programu jest chronione

Poprawiono wyliczanie ceny netto na rachunku (gdy jest liczona od brutto)

Wersja 2018.1.0.3

Poprawiono wydruki – w nagłówkach nie mieściły się bardzo długie nazwy firm własnych.