Profbi Flota Pojazdów to program do zarządzania pojazdami w firmie.

Program pozwala na prowadzenie rozbudowanych kartotek pojazdów które oprócz  danych podstawowych pojazdu (marka, model,numery rejestracyjne, VIN, pojemność, rodzaj pojazdu (słownik), typ pojazdu(słownik), przeznaczenie (słownik), kategoria (słownik), miejsce użytkowania (słownik), rodzaj paliwa (słownik) , normy spalania itp.) zawierają także możliwość wpisywania kartotek:
  • Ubezpieczeń pojazdu – wpisujemy rodzaj ubezpieczenia i termin do kiedy obowiązuje.
  • Zdarzeń – możemy tutaj notować wszelkie zdarzenia związane z pojazdem, te które już były oraz te które nastąpią. Użycie kartoteki Zdarzeń jest całkowicie
    dowolne i zależy od potrzeb użytkowników programu, można je wykorzystać np. do pilnowania terminów przeglądów, do notowania momentu przekazania kierowcy, wymian oleju itd itp.
  • Wyposażenia – notujemy tutaj wyposażenie pojazdu (np. opony letnie, zimowe, inny sprzęt).
  • Usterek – notujemy tutaj usterki zgłaszane przez użytkowników wraz z ich opisem, wydruk usterek możemy przekazać do stacji obsługi w celu ich usunięcia.
  • Rachunków – pozwala ona na ewidencje rachunków związanych z użytkowaniem pojazdów.
  • Przebiegu – pozwala na odnotowanie przebiegu dla danej daty.
  • Pracowników – program pozwala na prowadzenie kartoteki pracowników, są oni przypisywani do kartoteki pojazdu
  • Kontrahentów – program pozwala na prowadzenie kartoteki kontrahentów, są używani w rachunkach i rejestrze usterek (np. warsztat obsługi)

 

Program, dzięki rozbudowanym kartotekom pozwoli utrzymać w jednym miejscu wszystkie dane związane z pojazdem – dzięki kartotece „Zdarzenia” możemy ewidencjonować dowolny typ zdarzenia związanego z pojazdem, daje to dużą elastyczność w zarządzaniu pojazdami.
Program umożliwia także prowadzenie kilometrówki na potrzeby PIT i VAT.

 
 
Prezentacja funkcjonalności kartoteki pojazdów:

 

Program zawiera szereg wydruków, a także tzw. Listę zdarzeń – czyli listę ubezpieczeń i zdarzeń dla wszystkich pojazdów pozwalającą nam pilnować terminów.

Rejestr usterek

 

 

Wprowadzanie rachunku

 

 

Wygląd programu można dostosować do swoich upodobań, zawiera on 40 skórek z których można wybrać tą najbardziej nam odpowiadającą, przykładowe wyglądy ekranu:

Zarządzanie pojazdami w firmie

 

Zarządzanie pojazdami w firmie

 

Zarządzanie pojazdami w firmie